קיה פיקנטו LX 1.2 אוט'

מחיר יבואן: 86,500 ₪ | מקדמה: 8,900 ₪ | תשלום חודשי בסיסי: 967 ₪ כולל מע"מ

פירוט :
* כל התשלומים בש"ח, צמודים למדד וכוללים מע"מ כדין.
* ההצעה אינה כוללת ביטוח ושירותי תחזוקה לרכב.
* העלות החודשית ועלות החריגה מתייחסים למכסת הק"מ המצויינת בטבלה באותה שורה.
* עלות הקמת עסקה – 500 כולל מע"מ.
* האחריות למצבו של הרכב לתחזוקה השוטפת ולשימוש בו היא על הלקוח.
* עם סיום תקופת החכירה , יוחזר כלי הרכב למחכיר , תינתן ללקוח אפשרות לרכוש את הרכב ,
בהנחה של 12% ממחירון לוי יצחק המלא, ללא הפחתות נוספות על פיו.
* הכל בכפוף להסכם המסגרת שייחתם בין הצדדים.

המסלולים שלנו:

1. ליסינג פרטי לתקופה של 36 חודשים, 20,000 ק"מ לשנה מסלול בסיסי:

תשלום חודשי: 967 ₪ כולל מע"מ

2. ליסינג פרטי לתקופה של 36 חודשים, 20,000 ק"מ לשנה כולל חבילת תפעול:

✔ המחיר החודשי כולל כיסוי ביטוח חובה ומקיף.
✔ החבילה כוללת טיפולים על פי מפרט יבואן .
✔ החבילה כוללת החלפת בלמים.

תשלום חודשי: 1,367 ₪ כולל מע"מ

לקבלת הצעת מחיר בחר מסלול ומלא את פרטיך: